News

25.02.2019 - Das Anmeldeportal zur diesjährigen Tour de Hexe hat geöffnet!!!!

20.03.2019 - 237 Anmeldungen zu 18. Tour de Hexe (Meldeliste TdH 2019)

04.05.2019 - Start der 18. Tour de Hexe!!! - 4. Mai 2019

 

 

 

 

Anmeldung TdH 2019